voorwaarden
 

Start
prijzen
voorwaarden
reserveren
contact

 

 1. De goederen worden verhuurd te Borgerhout.
  Alle afhalingen en teruggaven gebeuren in de winkel KITTY kidsystems Turnhoutsebaan 104 Borgerhout, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.
 2. De reservaties gebeuren onder voorbehoud.  Bij de bevestiging van de reservatie wordt er een voorschot gevraagd. 
  Indien de huur ingaat binnen de periode van een maand is het voorschot gelijk aan de waarde van het huurbedrag. Anders is het voorschot gelijk aan 50% van de waarde van het huurbedrag.  Zodra dit voorschot - uiterlijk binnen de week - volstort is, is de reservatie definitief.
 3. De huurprijs voor de gekozen periode dient betaald te worden uiterlijk bij de afhaling van de goederen.
 4. De waarborg wordt betaald (in contanten) bij de afhaling van de goederen.  Zodra de goederen in onberispelijke staat worden teruggebracht wordt ook de waarborg terugbetaald. 
 5. Indien de goederen niet tijdig worden teruggebracht vervalt de waarborg en worden de goederen als verkocht beschouwt.
 6. De goederen dienen in dezelfde staat teruggebracht te worden als waarin ze verhuurd worden.  Zo niet zal een rekening ten belope van de rele kost worden opgemaakt.  Dit bedrag wordt afgetrokken van de waarborg.
 7. De verhuurders zijn niet aansprakelijk voor mogelijke ongevallen.  De huurder dient er zorg voor te dragen dat hij/zij in orde is met de gangbare regelgeving.